Förtroendevalda

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet är en ideell förening. Årsstämman är det högst beslutande organet och det utser en styrelse, väljer revisorer och valberedning.

Nuvarande styrelse är vald vid årsstämma den 26 mars 2022 och fick efter konstituering följande sammansättning:

Staffan Svensson, ordförande              Tel 070-6379065

Ingemar Simonsson, vice ordförande

Jenna Vennberg, kassör

Ingemar Simonsson, sekreterare

Gunilla Ohlin, ledamot

Torgny Johansson, ledamot

Patrik Harrysson, suppleant

Jonatan Harrysson, suppleant